Fitness  Gezondheid 

Veelzijdig krachtsporter : Robbert Wolters

zondag 24 juli 2005
131
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Voor insiders is hij geen onbekende. Als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie (KNKF) houdt hij zich dagelijks bezig met de ontwikkeling van krachtsport en bodybuilding in Nederland.

Hij is het aanspreekpunt voor NOC*NSF en het ministerie van VWS voor alle zaken die deze sporten betreffen.
Echter de meeste mensen kennen hem vooral van zijn deelname aan de Sterkste Man van Nederland.
Met een opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en meer dan 17 jaar trainingservaring combineert hij een schat aan theoretische kennis met een ruime ervaring in de praktijk.
Vanaf deze uitgave zal hij de hoofdredactie van Sport & Fitness op zich nemen.
Tijd dus voor een goed gesprek met krachtsportdeskundige en sterkste man atleet Robbert Wolters.

S&F: Vertel eens iets over jezelf?
“Ik ben 32 jaar, geboren en getogen in het oosten des lands en al 17 jaar actief in krachtsport en bodybuilding.
Met een lengte van 1,94 breng ik momenteel 134 kilo op de weegschaal.
Mijn beste prestatie op sportief gebied is een vijfde plaats bij de Sterkste man van Nederland in 2002.
Ik train drie tot vier keer per week en ben nog steeds actief in het sterkste man circuit.”

S&F: Wat doe je voor werk?
“Ik werk als projectmanager op Papendal, maar ik doe er nog een heleboel dingen naast.”

S&F: Zoals?
“Sinds 1999 ben ik voorzitter van de KNKF, zeg maar de sportbond voor alle krachtsporten in Nederland.
Vanuit die functie ben ik ook betrokken bij NOC*NSF.
Ik zit in diverse werkgroepen en denk mee over het beleid van onze koepel.
Daarbij probeer ik de belangen van de KNKF zo goed mogelijk te behartigen.
Ik heb ook nog een adviesbureau van waaruit ik beleidsadvies geef aan sportorganisaties.
Verder schrijf ik artikelen voor andere bladen en ik heb begin dit jaar een uitgever gevonden voor mijn eerste boek, wat over krachttraining gaat.
Vorig jaar ben ik begonnen met het uitgeven van het vakblad Krachttraining.
Dit doe ik in opdracht van de KNKF. We willen de KNKF in de komende jaren nadrukkelijker profileren als kenniscentrum op het gebied van krachttraining.
Er is een enorme behoefte aan kennis over dit onderwerp.
Niet alleenbij krachtsporters, maar ook bij sporters en trainers in andere sporten.
Daarnaast voorspel ik een revival van krachttraining in de sport en fitnesscentra in Nederland.
De rek is een beetje uit de markt en groei is niet meer zo vanzelfsprekend. Fitnesscentra zullen zich meer en meer moeten specialiseren, om zich van hun concurrenten te onderscheiden. Daarin biedt een specialisatie op het gebied van krachttraining een geweldige meerwaarde. Hierin gaan we vanuit het Kenniscentrum sportscholen en fitnesscentra ondersteunen.”

S&F: En dan ook nog hoofdredacteur van Sport & Fitness? Kan dat er nog wel bij?
“Ik denk het wel. Maar als ik keuzes moet maken is dat niet erg.
Mijn ambitie is om me full time met alle aspecten van krachtsport, krachttraining en fitness bezig te houden.
Sport & Fitness past prima in dat plaatje.”

S&F: Welke kant wil je op met Sport & Fitness?
“Op zich is Sport & Fitness een prima blad. Het straalt kwaliteit uit en heeft een goede naam.
Er kan echter nog wel het een en ander aan verbeterd worden.
We willen het blad groter maken, meer pagina’s.
Daarnaast willen we het blad ook inhoudelijk verbeteren.
Met name door meer en betere informatie te geven over training en voeding. Informatie die je kunt gebruiken in je eigen trainingen.
Daar zal ik me met name op gaan richten.”

S&F: Vind je dat nu onvoldoende dan?
“Ja, en niet alleen onvoldoende maar het is ook eenzijdige informatie. Veel artikelen zijn gebaseerd op één en hetzelfde idee.
Vier tot vijf oefeningen per spiergroep en vier sets per oefening. En dan iedere spiergroep één keer per week trainen.
Voor een gemiddelde atleet is dit compleet zinloos en het brengt geen resultaat op de lange termijn.”

S&F: Hoe moet je dan wel trainen?
“In de eerste plaats moet je objectieve, wetenschappelijke kennis gebruiken in het opzetten van een trainingsschema en niet alleen de mening van een schrijver of een atleet. Verder moet een sporter goed begrijpen dat een training nooit op zichzelf staat, maar een onderdeel is van een groter plan, dat soms meer dan een jaar beslaat.
Op basis van dat plan bepaal je het doel voor een periode van zes tot acht weken en stel je een wekelijks trainingsschema op.
Op die manier voorkom dat je continu op dezelfde manier traint en met hetzelfde doel.
Je kunt niet een jaar lang continu spiermassa opbouwen of een jaar lang iedere training sterker proberen te worden.
Je moet je training periodiseren zoals dat heet. In zijn algemeenheid kun je wel zeggen dat het beter is om een spiergroep twee keer per week te trainen.
Op basis van het aantal keren dat je per week kunt trainen, deel je het lichaam op.
Als je dus maar twee keer per week wilt trainen, zul je het hele lichaam in één training moeten trainen.
Het aantal sets, het aantal herhalingen en de rust tussen de sets zijn afhankelijk van hetgeen waarvoor je traint.”

S&F: Hoe bedoel je dat?
“Als je sterker wilt worden, dus je maximale kracht wilt vergroten, moet je onder de vijf herhalingen blijven en in de meeste trainingen gewichten gebruiken die boven de 85% van je maximum liggen.
Als je bijvoorbeeld 100 kilo één keer kunt bankdrukken, dan moet je trainen met gewichten tussen de 85 en 100 kilo. Verder moeten de rustpauzes minimaal drie minuten bedragen om de ATP en creatinefosfaat voorraad in je spieren weer op te bouwen.
Als je meer spiermassa wilt kweken, dan moet je in de regel in een hoger bereik trainen, tussen de 6 en 10 herhalingen.
Je zult het gewicht dan moeten verlagen.
Verder zijn de rustpauzes tussen de sets veel korter. Dit zijn overigens slechts vuistregels, er is nog heel veel meer mogelijk.”

S&F: Zit er verschil tussen iemand die met of zonder anabole steroïden traint?
“Wat denk je zelf! Een wereld van verschil.
Iemand die zonder anabolen traint moet het hebben van de anabole hormonen die het lichaam zelf produceert.
Dit doet het lichaam als reactie op een training.
Testosteron en groeihormoon zijn, onder voorwaarden, beide verhoogd na een training.
Deze hormonen dragen bij aan herstel en groei.
De balans tussen training en herstel is heel gevoelig.
Je moet dus heel goed oppassen voor overtraining.
Als je anabole steroïden of groeihormoon gebruikt, dan is de hoeveelheid anabole hormonen in je lichaam constant verhoogd, waardoor je lichaam veel makkelijker en sneller reageert op training.
Je kunt dus meer en langer trainen.”

S&F: Maar die training is nog steeds noodzakelijk als je gebruikt?
“Ja natuurlijk, als je niet traint terwijl je gebruikt dan groei je ook niet.
Het begint bij training en bij voeding, ongeacht of je het met of zonder chemische ondersteuning doet. Als je op de juiste manier traint, behaal je de beste resultaten ongeacht of je wel of niet gebruikt.”

S&F: Over anabole steroïden gesproken, de KNKF controleert op doping. Niet iedereen in de sport is het daar mee eens. Waarom doen jullie dat?
“Dat is een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Een spelregel waarop we controleren.
Op basis van internationale afspraken verbieden we het gebruik van doping.
Als je meedoet aan onze wedstrijden moet je je aan de regels houden.
Als je het niet eens bent met die regels, moet je niet meedoen.
Zo simpel ligt het.”

S&F: Dan kan de KNKF er ook voor kiezen om niet te controleren?
“Dat kan ook, echter dan verlies je als bond de aansluiting bij de internationale federaties en de aansluiting bij NOC*NSF.
Dan loop je als sport een heleboel geld mis om je training en wedstrijdprogramma uit te voeren en mag je niet meedoen aan de EK, WK en de Olympische Spelen.
Nogmaals het is een keuze. Het is duidelijk welke keuze de KNKF heeft gemaakt en iedereen is vrij om wel of niet mee te doen.
Daarnaast is het de plicht van de KNKF als nationale koepel van krachtsporten om mensen de gelegenheid te bieden om aan gecontroleerde wedstrijden mee te doen.
Als je geen doping wilt gebruiken, moet je ook aan krachtsportwedstrijden mee kunnen doen, zonder competitievervalsing.
Daarom is het een goede zaak dat we daar streng op contro leren.
Op deze manier kan iedereen zijn eigen keuze maken.
Wij bieden een clean alternatief. Krachtsport en bodybuilding bestaan niet bij de gratie van doping.
Je kunt een grote, sterke vent worden zonder anabolen te gebruiken.
Alleen niet zo groot en sterk als met anabolen.
Dat is de realiteit. Het blijft uiteindelijk de persoonlijke keuze van iemand.
Wat echter een slechte zaak is, is dat iemand gaat gebruiken omdat hij zonder anabolen niet vooruitgaat.
Dan zit er iets fout qua training en voeding en dat los je niet op met een pil of spuit.
Daarom steken we energie in voorlichtingsprogramma’s en benadrukken we goede training en voeding,
bijvoorbeeld via het project Pure Kracht.”

S&F: Ben jij zelf ook tegen het gebruik van anabole steroïden en andere hormonen?
“Je moet een onderscheid maken tussen dopinggebruik in de georganiseerde sport en het gebruik van doping buiten de georganiseerde sport.
Binnen de georganiseerde sport is het verboden. Als je gebruikt, dan speel je vals en is er sprake van oneerlijke concurrentie.
Het gebruik van doping buiten de georgani seerde sport is echter een hele andere kwestie.
In die situatie is het veel meer een persoonlijke keuze.
Feit is dat mensen drugs gebruiken, voor recreatieve doeleinden en om het uiterlijk te verbeteren.
We hebben een liberaal beleid in Nederland ten aanzien van recreatief druggebruik, maar prestatief druggebruik is nog steeds een taboe.
Ik zie daar de logica niet van.
Als iemand anabole steroïden wil gebruiken om zijn uiterlijk te verbeteren heb ik daar persoonlijk in principe geen moeite mee.”

S&F: De publieke opinie is anders.
“Dat komt omdat dopinggebruik nog steeds vanuit de moraal van de sport wordt bekeken.
Het is verboden in de sport, dus als je gebruikt speel je vals.
Maar iemand die nooit aan sportwedstrijden mee wil doen en alleen maar gebruikt om zijn of haar uiterlijk te verbeteren, speelt niet vals en overtreedt geen regels binnen de sport.
Dat kun je met de beste wil van de wereld niet onsportief vinden.
Althans niet onsportiever als op de operatietafel gaan liggen en vet laten wegzuigen of siliconen laten inplanten.
Dat zijn medische handelingen die uitsluitend worden gebruikt om het uiterlijk te verbeteren.
Niet anders dan een anabolen kuur. Het ene mag wel, het andere niet.”

S&F: Hoe kijk je dan aan tegen de schadelijke gevolgen van dopinggebruik?
“Het is zeker zo dat het gebruik van doping gezondheidsbedreigend is en risicofactoren verhoogd.
Als je er zeker van wilt zijn dat je geen risico loopt, dan is het beste advies om niet te gebruiken.
Maar niet iedereen die gebruikt krijgt ook last van gezondheidsproblemen.
Daarnaast worden de gevaren van gebruik uit hun verband gerukt en in de media sterk overdreven.
Er gaan bijvoorbeeld ook grote risico’s gepaard met liposuctie en cosmetische chirurgie.
Toch zijn beide algemeen geaccepteerd, ook al is er in veel gevallen geen sprake van een medische noodzaak.
Alcohol en tabak hebben geen enkele medische betekenis en eisen jaarlijks vele duizenden dodelijke slachtoffers, maar meer dan leeftijdsrestricties en hogere accijnzen wordt er door de overheid niet gedaan. Anabole steroïden zijn medicijnen goedgekeurd voor menselijk gebruik.
Die medicijnen hebben een positieve werking, daar zijn ze voor ontwikkeld en daarvoor zijn ze goedgekeurd.
Tegenwoordig worden anabolen bijvoorbeeld veel gebruikt bij de behandeling van aids patiënten, om verlies van spiermassa tegen te gaan.
Aan de andere kant kunnen anabole steroïden ook bijwerkingen veroorzaken.
Dit heeft met toxiciteit te maken en met de tegenreactie van het lichaam op de overvloed aan anabole hormonen.
En dat is weer afhankelijk van het soort middel, de dosering en de duur van het gebruik.
Anabolica gebruik is dus geen Russisch roulette, maar een interactie van chemische processen.
Als je die processen begrijpt, kun je er op reageren. Of beter gezegd anticiperen.
Daarmee kun je problemen proberen voorkomen.”

S&F: Daarvoor moet je veel kennis hebben van de verschillende middelen die er zijn en hoe ze werken. Dat heeft niet iedereen.
“Zeker niet, maar als je niet de moeite wilt nemen om je die kennis eigen te maken of professionele hulp te zoeken, moet je er af blijven.
Anabolica gebruik is een serieuze zaak, zonder meer.
Overigens is gebruik volstrekt zinloos als je niet eerst vier tot zes jaar hard hebt getraind en tegen een natuurlijk plafond aan zit.
Daarmee valt 90% van de huidige groep gebruikers al af.”

S&F: Maar die gaan juist gebruiken omdat ze geen vooruitgang boeken?
“Juist en daarmee zijn we weer terug bij de basis: training en voeding. Daar begint het mee.
Als je een strakke gespierde fysiek wilt hebben moet je daar je energie in steken.”

S&F: Terug naar training dan. Hoe stel jij een trainingsschema op? “
Vaak is het opstellen van een trainingsschema een afweging tussen het ideale programma en het programma waar mensen tijd voor hebben.
Voor de meeste mensen geldt dat krachttraining bestaat naast school, werk, gezin, familie, vrienden en een sociaal leven.
Dit betekent dat je training ook in je dagelijkse schema moet passen. Daarmee slaan veel trainingsadviezen de plank mis.
Vijf tot zeven dagen per week en twee keer per dag trainen is vanuit topsportoverwegingen misschien het beste, maar probeer dat maar uit te leggen aan je vrouw en kinderen als jij je baan wilt opzeggen om bodybuilder te worden.
Hoe vaak lees je een advies voor iemand die twee keer per week wil trainen?
Nooit! Met twee keer trainen per week kun je al veel bereiken, als je maar hard traint op die twee dagen dat je in de sportschool bent.
Verder moet ook voor bodybuilders de focus vooral op kracht liggen.
De enige manier om een spier op een natuurlijke wijze te laten groeien, is door sterker te worden.
Groei wordt voorgegaan door kracht. De meest massieve bodybuilders zijn vaak ook de sterkere bodybuilders.
Zeker als je clean traint moet je het idee van pompen vergeten en trainen om sterker te worden.
Dat doe je met zware gewichten, basisoefeningen, een gering aantal herhalingen en gemiddeld aantal sets.
Sporters die niet meer groeien zijn meestal ook niet sterker geworden. Het één is onlosmakelijk verbonden met het ander.”

S&F: Wat is het belangrijkste voedingadvies wat je kunt geven? “Eet! Zo simpel is het. Spiergroei is een proces wat veel energie vergt.

Je hebt niet alleen energie nodig om te trainen, je lichaam moet ook nog groeien. Daarvoor is ook energie nodig en die kan alleen maar uit je voeding komen.
De meeste mensen hebben waardeloze eetgewoontes. Onregelmatig, slecht ontbijten, te weinig proteïne en te veel suiker.
Op een dergelijk eetpatroon kun je niet groeien.
Je hebt vijf tot zes maaltijden van hoge kwaliteit nodig, met laag glycemische complexe koolhydraten en hoogwaardige eiwitten.
Daarnaast bestaat er een groot misverstand over vet. Vetten zijn helemaal kapot geschreven in de bodybuilding literatuur.
Bodybuilders zitten nog steeds aan de gekookte kip, zelfs in de massa fase! 30% vet is de standaardregel als je spiermassa wilt kweken.
Als je zorgt voor goede vetbronnen zoals eieren, vette vis en plantaardige olie ben je super gezond bezig.
Spiermassa kweken en droog worden, wordt voor het grootste deel bepaald door de hoeveelheid calorieën die je eet.
Eiwit moet je altijd hoog houden op twee gram per kilo lichaamsgewicht. Als je droger wilt worden en minder calorieën binnenkrijgt, kan dit oplopen tot drie gram per kilo. Het aantal calorieën manipuleer je vooral door de hoeveelheid koolhydraten en vetten de verhogen of verlagen.”

S&F: Wat kun je zeggen over supplementen?
“Ook hier moet je het simpel houden. Gebruik eiwitten, vitamines, mineralen en koolhydraten om eventuele tekorten in je voeding aan te vullen.
Daarnaast zijn creatine en glutamine goed onderzochte en effectieve supplementen.
Wei proteïne is aan te bevelen na de training. Vooral gehydroliseerde wei eiwitten versnellen het herstel.
De Nederlandse olympische sporters krijgen een speciale hersteldrank van het voedingsconcern DSM in de voorbereiding naar de Olympische Spelen.
Na de spelen komt deze drank op de markt. Daarin zitten deze speciale eiwitten en koolhydraten. Met deze supplementen heb je de basis wel te pakken.
Als je wilt kun je eens iets anders uitproberen, maar laat jezelf goed voorlichten en kijk uit voor misleidende claims.”

S&F: Wil je nog wat zeggen als afsluiting?
“Ja, we willen er alles aan doen om Sport & Fitness het blad van en voor onze lezers te maken.
Daarom willen we graag weten welke informatie onze lezers willen in hun blad zien.
Schrijf of mail ons met je vragen en we zullen onze uiterste best doen om ze via de pagina’s van Sport & Fitness te beantwoorden.
” Robbert is bereikbaar via wolters@knkf.nl

Interview met Robbert Wolters
Obesitas centrum in Siam
Cajun Lemon Kabeljauw