Fitness  Andere Sporten 

Sportspecific: Sportspecifieke Krachttraining voor Badminton

Saturday 01 January 2005
509
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

In Nederland zijn ongeveer 600 badminton verenigingen actief met zo’n 250.000 beoefenaars. Waarvan zo’n 63.000 bondsleden. Engelse officieren brachten rond 1900 badminton vanuit India naar Europa. En nog steeds wordt het beste badminton gespeeld in de Aziatische landen. In Europa is Denemarken is het toonaangevende land. Badminton wordt gespeeld in teams en kent vijf onderdelen: dames-en heren enkelspel, dames-en heren dubbelspel en gemengd dubbel. Een wedstrijd bestaat uit twee gewonnen games van 15 punten waarbij bij gelijkspel een derde game wordt gespeeld. Tegenwoordig worden er net als bij andere sporten hoge fysieke eisen gesteld. Met name het ontwikkelen van een grotere slagkracht en een grotere explosiviteit.

 

Sportanalyse

De eerste stap bij het opstellen van een sport relevant krachttrainings programma is het maken van een fysiologische en biomechanische analyse van de sport. De belangrijkste punten zijn samengevat in tabel 1.

Analyse motorische eigenschappen

Voor de bovenste extremiteit gaat het om hoge hoeksnelheden bij het smashen van de shuttle met plyometrische krachtmomenten in de schouder. Qua lenigheid is voldoende mobiliteit in het schoudergewricht van belang. Voor wat betreft het uithoudingsvermogen spelen vooral de fosfaatpool en het zuurstofsysteem (herstel) een rol. Het krachtsniveau dat vereist is loopt volgens de kracht-snelheidscurve van maximale kracht bij de start van de beweging heel snel naar zeer lage niveaus, in combinatie met hoge niveaus van snelheid.

Voor de benen zijn met name explosieve en snelkracht vereist vanwege de snelle wisselende spel acties en de uitvalpassen. Wat snelheid betreft gaat het vooral om reactiesnelheid, anticipatie en korte acceleraties. Er is sprake van een hoge belasting van het zuurstofsysteem, gemeten Hartslagfrequenties van 85-90% HFmax, Lactaatconcentraties van 2,5-3,5 mmol/liter en een

Zuurstofopname van 55 ml O2/kg/min. Algehele verzuring speelt geen belangrijke rol. Lokale verzuring, van bijv. de quadriceps femoris kan wel plaatsvinden tijdens lange, intensieve rallies. Het aërobe systeem is dus dominant en de pieken in het energiemetabolisme worden verzorgd door het fosfaatsysteem.

 

Tabel 1.  Badminton analyse (L. Klok 1996). 
   
Wedstrijd duur  40 minuten 
% zuivere speeltijd  40-50 % 
Tijdsduur rally  5-6 seconden 
Arbeid-rustverhouding 1:2

 

 

Krachttraining

Krachttraining zal zich met name richten op de ontwikkeling van explosieve kracht en snelkracht. Hiertoe worden ook plyometrische oefeningen aan het programma toegevoegd. In een revalidatie setting kan krachttraining uiteraard ook ingezet worden voor het trainen van rompstabiliteit en voor het opheffen van eventuele spier disbalansen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de specificiteit van de oefeningen: badminton vraagt een sterk, mobiel en stabiel schoudergewricht. Net als in alle sporten wordt er bewogen in totale bewegingsketens, waarbij altijd aanspraak wordt gedaan op balans en coördinatie aspecten. In dit artikel lichten we het stukje explosieve- en snelkracht training eruit.

Explosieve kracht en Snelkracht

Vooral de Lattisimus dorsi en de Pectoralis major spelen een belangrijke rol bij het bereiken van maximale snelheden van de arm tijdens badminton acties. Beide worden a-cyclisch getraind. Daarnaast dienen de strekkers van de armen en de beenstrekkers veel aandacht te krijgen. Zie tabel 2 voor trainingsvoorschriften en oefeningen:

 

Tabel 2. Explosieve kracht en snelkracht   
     
  Snelkracht Explosieve kracht 
Gewicht  30-40 % 1 RM  60-70% 1 RM 
Herhalingen  8-10  4-6 
Series  3-5  3-5 
Pauze  3-5 minuten tussen series  3-5 minuten tussen series 
Oefeningen 
  • Bankdrukken 
  • Diverse vormen van Flys 
  • Pull over 
  • Kniebuigen (ook aandacht voor excentrische momenten) 
  • Lunges (naar alle hoeken)met aandacht voor excentrisch remmen) 
  • Werpbewegingen hoge pulley
 

 

Triceps extension

Bovenstaande krachttraining vereist uiteraard een gedegen opbouw van kracht (zie eerdere artikelen in dit blad) en een voldoende romp stabiliteit en mobiliteit. Voor plyometrische oefeningen zijn vooral bounds en hops, squat jumps en lateral jumps een goede keuze.

lok, L.J. (1996). Fysiologische belasting tijdens bad- mintonwedstrijden & de Klok-testbatterij voor bad- minton (BOK-project). Arnhem: NOC*NSF.
Edelaar, M en H. barant. Badmintoncasus volgens het sportrevalidatiemodel de ReHaboom. RSG, juni 2004
Photo by Tabble on pixabay
Photo by inproperstyle on pixabay
archief S&F 126
Fat Loss: Gevolgen van structureel energietekort bij vrouwelijke sporters
Krachttraining, een anatomische benadering: De squat