Fitness 

Pure kracht: Krachttoename van meer dan 1000 kg voor Pure Kracht sporters !!!

Tuesday 01 March 2005
296
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Eindelijk was het dan zover. De slotwedstrijd van het project Pure Kracht, het zou de apotheose moeten zijn van acht maanden gedrevenheid, enthousiasme en natuurlijk veel trainen. Dat het een succes zou worden, stond eigenlijk al vast. In de laatste trainingen hadden de sporters al laten zien dat het breken van records niet de grootste bottleneck zou zijn. Spannend was het natuurlijk wel; een officiële powerliftwedstrijd onder toeziend oog van een groot publiek.

Laatste voorbereiding

Bram Verbruggen uit Kampen had vooraf al veel vertrouwen en bovenal zin in de krachtmeting van het project: “de laatste twee weken van het project stonden in het teken van herstel en het lichaam hongerig maken voor 11 december. Ik heb zelf gemerkt dat de zware trainingen van de afgelopen tijd het lichaam klaargestoomd hebben voor deze wedstrijd. Ik kreeg zelfs last van allerlei pijntjes. De pezen van mijn linkerknie waren wat geïrriteerd, mijn beenspieren waren stram en ik had voortdurend last van spierpijn van de lange rugspieren. Ik was dan ook erg blij met de rustige trainingsschema`s. Zo kon ik me zowel lichamelijk als geestelijk helemaal opladen voor de wedstrijd. Het mentale hongergevoel ontstaat bij mij als alle prikkels en indrukken van de afgelopen periode zijn verdwenen en mijn geest er weer naar verlangt om uitgedaagd te worden. In die hongerige staat van zijn presteer ik op mijn best. Dus ik dwong mezelf tot luieren en rusten.”

NPB

Op de dag zelf verzamelden de sporters zich al vroeg in het sportcomplex van Fitland in Mill. Hier was een uitstekende ruimte aanwezig om de powerliftwedstrijd te houden en de vele meegereisde fans te herbergen. Nadat het gehele team zich verzameld had, werd om negen uur overgegaan tot de officiële weging door de hoofdscheidsrechter van de Nederlandse Powerlifting Bond (NPB). De NPB leidde de wedstrijd en verzorgde dan ook internationaal erkende juryleden en een goede speaker. Na de weging kon ieder de gewenste hoogte van het squatrek doorgeven aan de jury, zodat deze later bij de squatbeurten op de juiste hoogte afgesteld zouden zijn. Dit zelfde gebeurde voor het bankdrukken.

Finale

Na de opening en de terugblik op de afgelopen maanden kwamen we bij het spannendste gedeelte van de dag: de powerliftwedstrijd. Iedere sporter had een maatje meegenomen die naast de mentale support hielp met de bandages en het aantrekken van de kleding. De wedstrijd werd gedraaid volgens het rondesysteem. Dit betekende een strak verloop van de wedstrijd waarbij de sporters een minuut de tijd krijgen voor het begin van hun beurt wanneer het halter ‘gereed’ is gegeven. Trainer Jim McCarthy verzorgde vanzelfsprekend de algemene coaching en begeleiding van de zeven sporters tijdens de wedstrijd. Naast het podium waar de sporters hun slag konden slaan, was een ruimte gemaakt voor het aantrekken van de kleding, omdoen van de riem en bandages. De spanning was er goed te voelen. Ook deelnemer Martijn Koevoets maakte deel uit van deze hectiek: ”ik moet wel zeggen dat het erg druk is hoor achter de coulissen, je hebt bijna geen tijd voor rust. Vrijwel meteen moest begonnen worden met het binden van je knieën, je pak weer goed gedaan worden, je riem aangetrokken worden, etc, etc. Gelukkig waren er twee vrienden van mij mee die me hielpen met dit alles. Dus dat was al een zorg minder. Jammer alleen dat je niets mee krijgt van wat de rest aan het tillen is, je hebt er geen tijd voor! Je hoort het wel, maar je ziet niets. Dat het de eerste keer was dat ik aan een wedstrijd meedeed, maakte het natuurlijk extra spannend. En dit gold eigenlijk voor al mijn teamgenoten.”

Eitje

De squat, het bankdrukken en het deadliften werden achtereenvolgens afgewerkt. Waarbij de sporters relatief de meeste vooruitgang boekten bij het deadliften. Martijn vervolgt zijn verhaal en doet verslag van zijn onderdeel: “Deadliften! Mijn (nieuwe) favoriete oefening. De 140 kg vloog door de lucht zo leek het. Erg makkelijk en vol vertrouwen ging ik daarom op naar de 155 kg... eitje!! Ik zat toen te twijfelen over de 165 kg of 170 kg. Mijn techniek zou wel anders moeten: dieper beginnen, rechtere rug en dan zou ik volgens Jim wel veel meer kunnen tillen. Helaas lukte de 170 kg me niet, maar de halter kwam van de grond en tot mijn knieën. En dit bij een lichaamsgewicht van 73.6 kg. Nog even een paar maandjes trainen en dan lukt het me wel!”

Resultaten

De zeven krachtsporters maakten allemaal een enorme stap voorwaarts in hun kracht op de drie powerliftonderdelen. Ze verbeterden zich met ruim 1000 kg op deze onderdelen en kenden een toename van meer dan 15 kilo aan absolute spiermassa. Een resultaat waar je met recht trots op mag zijn. Vooral de vooruitgang van Corine mag spectaculair genoemd worden. Ze kende namelijk een krachttoename van meer dan 134%. Maar ook de mannen behaalden aansprekende resultaten. De strijd om de ‘strongest lifter’ werd uiteindelijk beslist in het voordeel van Johan met in totaal 515 kg, maar ook Robert mag terugkijken op een geslaagde wedstrijd. Vooral zijn deadlift van 205 kg maakte indruk bij het aanwezige publiek. Eens te meer bewijzen deze resultaten de doelstelling van het project: in een relatief korte tijd kun je enorm aan kracht winnen. Zo zie je maar, als je je omringt met een professioneel en serieus team van begeleiders, je goed en gedreven traint, is er heel veel mogelijk ook zonder het gebruik van dopinggeduide middelen. In de bijgaande tabellen valt per deelnemer de behaalde progressie te lezen. Bij deze cijfers moet opgemerkt worden dat de resultaten die door de sporters zijn behaald wat geflatteerd zijn door haar context. Voor de sporters was het de eerste keer dat ze deelnamen aan een officiële powerliftwedstrijd. Deze wedstrijdsituatie is mogelijk van invloed geweest op de uiteindelijke resultaten.

Vervolg Pure Kracht

Ondanks dat deze slotwedstrijd het einde betekende van het project Pure Kracht 2004, zal er door het KNKF Kenniscentrum een vervolg worden gegeven aan dit succesvolle programma. Trainer Jim McCarthy zal een schema ontwikkelen voor een heel jaar waarbij niet alleen getraind kan worden om sterker te worden, maar komt er ook een programma voor krachtsporters die willen werken aan een betere fysiek. Deze trainingsschema`s worden gebundeld in een boek, samen met een uitgave over voeding, suppletie en mentale training. Dit alles is nu volop in ontwikkeling, dus houd de website www.purekracht.nl in de gaten!

Pure Kracht voedingsbegeleiding

Succes staat of valt ook voor een groot deel door de begeleiding. Voeding is in dit programma een belangrijke component geweest. Sportdiëtist Joris Hermans was verantwoordelijk voor de voedingsbegeleiding. Hij blikt terug op de afgelopen periode: “De afgelopen maanden zijn de krachtsporters van het Pure Kracht project voedingskundig begeleid. In eerste instantie is er een analyse gemaakt van hun voeding en van hun lichaamssamenstelling. Op basis van deze analyse is bekeken waar de focus in het voedingsprogramma vooral moest komen te liggen. Aangezien de doelstelling van het project krachtstoename was, was het duidelijk dat de vetvrije massa, waaronder de spiermassa bij de mensen moest toenemen. Dat kan in absolute en in relatieve zin. Vaak zal het een met het ander gepaard gaan, echter dat hoeft altijd het geval te zijn. De meeste sporters zijn toegenomen in lichaamsgewicht, de een wat meer dan de ander. Deze toename in lichaamsgewicht is bij alle sporters toe te wijzen aan een toename in vetvrije massa waaronder spiermassa. Vaak worden vetvrije massa en spiermassa als synoniem gebruikt. Echter, spiermassa is een onderdeel van de vetvrije massa. Alleen spiermassa is moeilijk te bepalen. De verhouding vetvrije massa : vetmassa : lichaamsgewicht speelt binnen het powerliften, en de meeste andere krachtsporten een belangrijke rol. Ten aanzien van het lichaamsgewicht en de lichaamssamenstelling kan worden geconcludeerd dat het project heeft geleid tot een toename in gewicht en vetvrije massa. Een van de voorwaarde om te komen tot een toename in vetvrije massa is een adequate voedingsinname. Hiermee wordt een voedingsinname bedoeld die aan alle eisen voldoet waaraan een goede krachtsportvoeding moet voldoen: voldoende koolhydraten en eiwitten, niet te weinig vet, voldoende vitamines en mineralen en vocht. Bij de deelnemers aan Pure Kracht is uitgegaan van voeding met ca. 55% koolhydraten, 2 gram eiwit/ kg lichaamsgewicht, minimaal 20 % vet en een adequate vitamine- en mineralen status en vochtinname. De voeding zoals die aanvankelijk gebruikt werd, is hierop geanalyseerd en adviezen zijn gegeven hoe bovenstaande richtlijnen gehaald zouden kunnen worden. Indien nodig is gebruik gemaakt van eiwitsuppletie, vitamine- en mineralensuppletie (max. 500% ADH), sportdrank en dorstlessers en creatine. Echter, in eerste instantie is er naar gestreefd de basisvoeding in orde te maken. In de meeste gevallen is dat gelukt. Het nauwgezet volgen van een voedingsregime is niet een eenvoudige zaak, zeker voor niet-topsporters. Topsporters weten immers precies waar ze het allemaal voor doen (en laten). Bij veel niet professionele sporters is deze drive c.q. focus soms erg ver te zoeken. Naarmate het project vorderde leek de focus van de deelnemers duidelijk te groeien, afgaande op het aantal vragen dat binnenkwam. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de deelnemers gedurende de looptijd van het project een adequate voeding hebben gebruikt voor zover dat te controleren is geweest. Dat laatste is erg belangrijk om te vermelden, omdat de controle tijdens dit project vooral beperkt is geweest tot de gesprekken tijdens de georganiseerde meetings en de tussentijdse gegevens over lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling. Als voedingskundige pas je methoden toe om zo goed mogelijk te achterhalen wat iemands voedingspatroon is. Honderd procent zekerheid heb je niet, omdat je niet het gehele gedrag kunt monitoren. De resultaten zijn naar behoren, maar alleen de sporters kunnen beantwoorden of de resultaten nog beter hadden kunnen zijn en of ze 100% hebben geleefd voor hun sport. Af en toe voor de spiegel staan en jezelf dit soort vragen stellen is ook voor topsporters goed om te doen ...”

 

Segaloff-steroïden: huiveringwekkende anabolen met toekomst
Bodytalk: Juliette Bergmann