Fitness 

KNKF Kenniscentrum zet succesvol traingsprogramma voort.

Saturday 08 January 2005
211
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Training, voeding en mentale begeleiding

=

Pure Kracht 

KNKF Kenniscentrum zet succesvol trainingsprogramma voort 

Pure Kracht is het enige trainingsprogramma wat zich in de praktijk echt heeft bewezen. Met een krachttoename van bijna 140 kilo in zeven maanden is Pure Kracht het meest effectieve trainingsprogramma voor alle sporters die sterker willen worden. In de afgelopen edities van Sport & Fitness hielden we je op de hoogte van de voortgang en het succes van het programma. In deze uitgave introduceren we het KNKF Kenniscentrum, de organisatie die onder andere het Pure Kracht programma voort gaat zetten. Maar het kennisinstituut levert meer diensten en producten die ons allemaal sterker zullen maken. En zeg nu zelf, wie wil dit nu niet?

Kennis is Kracht Het KNKF Kenniscentrum is een nieuwe organisatie in Nederland, die zich richt op kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van krachttraining. Het KNKF Kenniscentrum is in december 2004 opgericht door de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie (KNKF). De KNKF als federatie van zes krachtsportbonden, bestaat inmiddels meer dan 100 jaar. In die 100 jaar is er een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van krachtsport en krachttraining. Maar met die kennis
is nooit iets gedaan. Daar is met de komst van het KNKF Kenniscentrum verandering in gekomen.
Kracht als verbindend element Kracht is het bindende element tussen de zes bonden binnen de KNKF. Met kracht kun je een halter optillen, een tegenstander naar de
grond werpen en met je team een ander team naar je toe trekken. Alleen techniek, tactiek en wedstrijdspecifieke bewegingen onderscheiden de verschillende krachtsporten van elkaar. Kracht, en in het verlengde daarvan krachttraining, loopt als een rode draad door de KNKF.

 

In 100 jaar is er een schat aan kennis en informatie over krachttraining opgebouwd, waarmee nooit wat is gedaan

 

 

Heeft krachtsport een betekenis die niet buiten de grenzen van de KNKF reikt, krachttraining heeft dat wel. Krachttraining kent een veel bredere toepassing dan krachtsport alleen. Sportspecifieke krachttraining om de prestaties in andere sporten te verbeteren, is een toepassing van krachttraining buiten de context van krachtsport. Daarnaast heeft krachttraining verschillende unieke gezondheidsbevorderende eigenschappen. Zo speelt krachttraining een rol bij het bestrijden en voorkomen van lage rugklachten. Krachttraining helpt bij het afvallen door de ruststofwisseling op peil te houden, en krachttraining wordt aanbevolen aan ouderen om balansverstoringen en daarmee kans op botbreuken bij het vallen te voorkomen.
Nadrukkelijke externe profilering Krachttraining heeft betekenis binnen de context van krachtsport, sportspecifieke krachttraining en fitness & gezondheid. De KNKF heeft als ambitie om binnen die drie werkvelden toonaangevend te zijn in Nederland, als autoriteit op het gebied van krachttraining. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht zijn daarin twee sleutelbegrippen. Tegenover de steeds evidenter wordende meerwaarde van krachttraining binnen de drie genoemde werkvelden, staat een enorm gebrek aan kennis van de correcte toepassing van krachttraining. Misverstanden en vooroordelen zijn leidend in de terughoudendheid van sporters, trainers en fitnessondernemers om krachttraining als volwaardig onderdeel van hun trainingsprogramma of fitnessaanbod op te nemen. In die lacune van kennis wil de KNKF voorzien. Vanuit de ontwikkeling en verbreding van kennis over alle aspecten van krachttraining en in het bijzonder krachttraining met vrije gewichten, kan tevens worden bijgedragen aan een betere beeldvorming over krachtsport.

 

De rol van de KNKF zal in de toekomst tweeledig zijn.

De KNKF wil blijven optreden als de koepel van krachtsporten, maar wil zich daarnaast nadrukkelijk profileren als kenniscentrum op het gebied van krachttraining.

 

De rol van de KNKF zal in de toekomst dan ook tweeledig zijn. De KNKF wil blijven optreden als de koepel van krachtsporten, maar wil zich daarnaast nadrukkelijk profileren als kenniscentrum op het gebied van krachttraining.
KNKF Kenniscentrum Zoals eerder genoemd, is in december 2004 de stichting ‘KNKF Kenniscentrum’ opgericht. Het KNKF Kenniscentrum ontwikkelt en verzamelt kennis over krachttraining. Ze ontsluit deze kennis op een voor iedereen toegankelijke manier. Kennis over krachttraining toegepast binnen krachtsport, kennis over krachttraining toegepast binnen andere sporten en kennis over krachttraining toegepast binnen fitness en gezondheid, gericht op commercieel georiënteerde sportscholen en fitnesscentra.
Krachtsport Binnen het werkveld krachtsport zal het KNKF Kenniscentrum in 2005 twee programma`s
presenteren: Pure Kracht als een breedtesport en talentprogramma en het programma Topkracht.
Pure Kracht Het project Pure Kracht waarover we uitgebreid bericht hebben in de Sport & Fitness, zal worden voortgezet in een regulier programma. Pure Kracht richt zich op individuele sporters die geïnteresseerd zijn in kracht
sport, maar nog geen wedstrijdervaring hebben. De geringe spreiding van krachtsportclubs in Nederland maakt dat sporters die serieus met gewichten willen trainen vaak op zichzelf zijn aangewezen als het gaat om het zoeken van informatie over krachttraining en voeding. Pure Kracht biedt deze sporters een concreet pakket van producten en diensten. Daarbij moet gedacht worden aan een trainingsprogramma voor een heel jaar, voedingsadviezen en een handleiding met uitleg van de oefeningen en aandachtsgebieden van het programma. Voor fitnesscentra die met Pure Kracht binnen hun eigen centrum aan de slag willen, bestaat er de mogelijkheid een Pure Kracht workshop te organiseren.
Topkracht Om Nederlandse krachtsporters die behoren tot de top van de wereld nog beter te kunnen ondersteunen en hun prestaties naar een nog hoger niveau te tillen, is het KNKF Kenniscentrum in 2005 gestart met het programma Topkracht. Het doel van Topkracht is om de internationale prestaties van Nederlandse krachtsporters te verbeteren, een voorbeeldfunctie te creëren voor talentvolle krachtsporters in Nederland en om het imago van de KNKF als topsportbond te verbeteren. De sporttechnische ondersteuning zal bestaan uit programma-ontwikkeling, periodisering en techniekanalyse, scholing en ondersteuning van de persoonlijke trainers /coaches. Daarnaast zal er voor de sporters die deelnemen aan dit programma voedingsbegeleiding en mentale begeleiding komen. Deze genoemde ondersteuning is mogelijk voor krachtsporters die presteren op het niveau van een top 8-positie op een WK (of een vergelijkbaar resultaat op een EK) De faciliteiten van Topkracht zullen tevens toegankelijk zijn voor talentvolle krachtsporters, waarvan de prestatiecurve laat zien dat zij binnen twee jaar tijd het genoemde prestatieniveau kunnen bereiken.
Sportspecifieke krachttraining Op het gebied van sportspecifieke krachttraining biedt het KNKF Kenniscentrum advisering, ondersteuning en begeleiding bij krachttraining. Van het maken van analyses voor bepaalde takken van sport en het opzetten van een jaarplanning voor krachttraining, tot het bieden van begeleiding bij krachttrainingen. Het KNKF Kenniscentrum werkt in opdracht van bonden, sportverenigingen, commerciële sportploegen of individuele sporters.
Fitness & Gezondheid Binnen het werkveld Fitness & Gezondheid zal het KNKF Kenniscentrum kennis ontwikkelen en uitdragen over de gezondheidswaarde van krachttraining. Daarbij staat de vraag centraal welke waarde krachttraining heeft voor mensen die aan hun gezondheid en uiterlijk willen werken. De commerciële kracht van krachttraining is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Vanuit het KNKF Kenniscentrum worden bijvoorbeeld publicaties verzorgd over de gezondheidswaarde van krachttraining en de toepassing en marketing van krachttraining binnen commerciële sportscholen en fitnesscentra. Daarnaast worden er workshops en seminars over deze onderwerpen verzorgd in opdracht van verschillende organisaties actief binnen de fitnessbranche.
KNKF Strengthtraining Network Naast de genoemde diensten en producten zal vanuit het KNKF Kenniscentrum het KNKF Strengthtraining Network worden opgezet: een netwerk van gespecialiseerde sportscholen en fitnesscentra voor sportspecifieke krachttraining. In samenwerking met het Olympisch Netwerk van NOC*NSF en de provinciaal werkende Olympische Steunpunten zullen per provincie minimaal vijf sportscholen of fitnesscentra worden geworven. Deze centra zullen worden gescreend op hun ligging, faciliteiten en de kennis van de aanwezige trainers en instructeurs. Deze screening zal gedaan worden volgens een nog te ontwikkelen keuring. Op basis daarvan wordt een rapport gemaakt met de bevindingen, de uitslag van de keuring en mogelijk verbeterpunten. Voor die centra die niet aan de opgestelde eisen voldoen, kan in overleg een verbeterplan worden opgesteld. Het centrum kan er zo aan werken om in de toekomst wel aan de gestelde eisen te voldoen. Het KNKF Strengthtraining Network biedt topfaciliteiten en toptrainers op het gebied van krachttraining. Talenten en toppers kunnen via dit netwerk specifieke begeleiding krijgen bij het opstellen en uitvoeren van een krachttrainingsprogramma. Ook specifieke en exclusieve activiteiten in het kader van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en de (lokale) PR en marketing van het zullen vanuit het KNKF kenniscentrum worden ondersteund.
Opleidingen In de lijn van kennisontwikkeling en kennisoverdracht, de kerntaken van het KNKF Kenniscentrum, past het aanbieden van gespecialiseerde opleidingen. Het KNKF Kenniscentrum wil met haar opleidingen voorzien in een lacune die is ontstaan, doordat veel onderwijsinstellingen en particuliere opleiders mee zijn gegaan in de grote stroom van laagdrempelige en relatief kortdurende fitnessopleidingen. Alhoewel deze opleidingen voor een deel aansluiten bij de praktijk binnen commerciële sportscholen en fitnesscentra, is de kennis die wordt opgedaan tijdens deze opleidingen van een basaal niveau. Het KNKF Kenniscentrum zal daarom een aantal leergangen ontwikkelen op verschillende niveaus. In de ontwikkeling van deze leergangen zal worden aangesloten bij de internationale standaard die is ontwikkeld door de National Strength and Conditioning Association (NSCA). Er is in dit kader ook samenwerking gevonden met enkele HBO en MBO onderwijsinstellingen in Nederland. Samen Sterk Het KNKF Kenniscentrum is tevens opdrachtnemer van het project Samen Sterk. Een vervolg op de succesvolle samenwerking van de KNKF met vier vechtsportbonden in Nederland, via het project Krachten Bundelen. Om jeugdigen betrokken te houden binnen de georganiseerde vecht en krachtsport is het tweejarig project Samen Sterk opgezet. Enkele subdoelstellingen van het project zijn daarnaast om de samenwerking met externe lokale organisaties te versterken. Dit heeft in het bijzonder betrekking op samenwerkingsverbanden met school, buurt en gemeenten.
KNKF Trainingscentrum Het is de ambitie van de KNKF om aan het KNKF Kenniscentrum het KNKF Trainingscentrum te verbinden. Deze fysieke trainingsplek zal zich moeten ontwikkelen tot de beste trainingsfaciliteit in Nederland op het gebied van krachtsport en (sportspecifieke) krachttraining. Het KNKF Trainings-centrum is dé plek bij uitstek om de kennis van het KNKF Kenniscentrum in de praktijk te brengen. De KNKF zal gebruik maken van de krachttrainingsfaciliteiten van NOC*NSF op het Nationaal Sportcentrum Papendal, als onderdeel van het Olympic Training Center (OTC). Deze locatie en de uitstraling van het OTC bieden een grote meerwaarde voor zowel het KNKF Trainingscentrum, als het KNKF Kenniscentrum..
Vakblad Krachttraining Om de aanwezige kennis over krachttraining in al haar facetten zo breed mogelijk te verspreiden geeft het KNKF Kenniscentrum het vakblad Krachttraining uit. Krachttraining is een digitaal magazine dat gratis kan worden ontvangen. Het is een vakblad voor krachtsporters, krachttrainers en fitnessprofessionals. Krachttraining geeft eerlijke en betrouwbare informatie over krachtsport, sportspecifieke krachttraining en andere relevante onderwerpen zoals mentale training, voeding en voedingssupplementen. Alle artikelen hebben een wetenschappelijke basis en worden dan ook samengesteld door ervaren krachtsporters en krachttrainers. Op de website van het KNKF Kenniscentrum (www.knkf.nl) kun je je aanmelden om vier keer per jaar gratis dit vakblad te ontvangen. Op deze website vind je ook meer informatie over de mogelijkheden van het KNKF Kenniscentrum voor jou als individuele sporter. Hou de website dus in de gaten als je zelf meer PK`s wilt hebben!
 

Myostatineblokkers - de verborgen dopingrevolutie
Vragen & Antwoorden - 1x per week spierbelasten of méér ?