Gezondheid 

A 4 M Een Nieuwe kijk op veroudering

Saturday 08 January 2005
246
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Ouder worden... nog ouder worden... aftakelen... sterven... Al sinds mensenheugenis wordt deze voortgang als een onvermijdelijke wetmatigheid beschouwd. Iets waar we mee moeten leren leven tot het einde. Ieder levend wezen veroudert, wordt eens ziek en gaat eens dood. Dat geldt zowel voor de eendagsvlieg als voor de Bristlecone pinetree, die 5000 jaar oud kan worden.

Kijken we naar de zoogdieren, dan lijkt het er binnen zekere grenzen op, dat hoe groter de massa van het dier, hoe langer het leeft. Vergelijk. maar eens het traditionele koppel muis en olifant. Binnen bepaalde soorten groepen kan dit tegengesteld zijn. Kleine hondjes (speciaal het zogenaamde vuilnisbakkenras) worden zo’n 50% ouder ban b.v. Duitse doggen. Ook de snelheid van stofwisseling speelt een rol: hoe hoger het metabolisme, hoe sneller het organisme is opgebrand. Een van de langstlevende dieren is de grote landschildpad die 200 jaar kan halen. Gaan we experimenteel ingrijpen, dan zien we dat sterke beperking van de dagelijkse calorieopname bij laboratorium muizen tot enkele
tientallen procenten levensverlenging leidt.
Betere levensverwachting De leeftijdsverwachting van de mens is in de laatste tijd exponentieel toegenomen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog. Kon een baby die geboren werd in het midden van de 18 eeuw aankijken tegen een levensverwachting van 25 jaar, in de 19e eeuw was dat ca. 46 jaar. Vandaag zijn levensverwachtingen van 73 tot 79 voor mannen normaal. Voor vrouwen ligt dit getal nog iets hoger. Een belangrijke oorzaak van deze toename zit ‘m in de betere hygiëne die de afgelopen eeuw bereikt werd, alsmede de sterk verminderde kindersterfte, mede door het overwinnen van infectieziekten. Een enorme sprong voorwaarts wordt dan ook gezien na de uitvinding van penicilline. Ook aan de toename van het aantal gezonde 100-jarigen kun je betere levensverwachting ontlenen.

In de VS zijn dat er nu 70.000. Men verwacht meer dan een verdubbeling in 2010. Officieel werd de hoogste leeftijd ooit bereikt door een Française in Arles. Zij stierf in 1997 op 122-jarige leeftijd. Andere bronnen noemen een Japanner van 126. De betrouwbaarheid van deze getallen is natuurlijk afhankelijk van de deugdelijkheid van bevolkingsregisters. Baardige mannen in de Kaukasus, die beweren gisteren 150 te zijn geworden op een dieet van honing en pollen, dienen dan ook gewantrouwd te worden.
Oorzaken van veroudering Laten we vooropstellen dat het proces van veroudering ten dele al bij de geboorte begint. Het zet zich progressief voort: wat betreft de hersenfuncties: een kind van 3 jaar wint geheugenspelletjes van een kind van 10.
Slijtage Wordt als een belangrijkste oorzaak genoemd, maar dan zou niet bewegen en lichaam noch geest belasten tot een heel lang leven moeten leiden en dat doet het nu juist niet!
Het zit in de genen Inderdaad lijkt het proces van degeneratie voor een deel erfelijk bepaald te zijn: wat staat er geprogrammeerd in je genen? Leden van sommige families worden beduidend ouder dan die van andere welke onder gelijke omstandigheden leven. In sommige familiegroepen komen bepaalde soorten kanker of hart- en vaatziekten vaker voor. Aan de poort van een toekomst, waarin genetische manipulatie uitvoerbaar wordt, kan deze factor theoretisch uitgeschakeld worden.
Externe oorzaken Hier komen we op het terrein van de vrije radicalen: moleculen of atoomgroepen die atomen stelen uit andere structuren en deze aantasten teneinde zelf chemisch compleet te worden. Ze komen uit vele bronnen, maar zonlicht, zware metalen, rook, drank e.d. zorgen voor een grote productie. Ten dele weg te nemen met de juiste anti-oxydanten.
Hormonale oorzaken Een groot aantal hormonen neemt met de leeftijd af. STH, sekshormonen, thymus en schildklierhormonen. Om verouderingsverschijnselen wegens hormoonafname te bestrijden, wordt steeds meer gewerkt met een persoonsgerichte, uitgebalanceerde Hormoon Replacement Therapy (HRT.)
A4M In 1993 richtten een aantal artsen en specialisten de American Academy of Anti-Aiging
Medecine op met als doel de krachten te bundelen in het doen van onderzoek naar oorzaken, diagnose en therapie. In 1997 volgde de oprichting van de American Board of AntiAging Medicine, die zich bezig houdt met opleiden, examineren en certificeren van specialisten op het gebied van anti-verouderingsgeneeskunde. Het uitgangspunt: veroudering is een ziekte die net als alle andere ziekten onderzocht en bestreden kan worden. De drie regels van anti-verouderingsgeneeskunde:
1. Word niet ziek, 2. Word niet oud 3. Ga niet dood
Je had er zelf op kunnen komen...
Sciencefiction? Er wordt gewerkt. Inmiddels zijn er wereldwijd 17.000 leden. Ik heb nr 15.000 en nog wat. Over de hele wereld worden congressen en expo’s gehouden. Het hele gebied wordt bestreken: van fitness, via HRT en supplementen tot plastisch chirurgie. Het blijft een Amerikaans initiatief, dus niet geheel vrij van commercie en met een wat opgefokt toontje. Maar alla... Leeftijden van 120 lijken binnenkort normaal, van 150 binnen enkele decennia en het moet ergens eindigen bij onsterflijkheid. De bedoeling is natuurlijk niet alleen jaren aan het leven toe te voegen, maar ook leven aan de jaren. Want je weet: iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Iemand van 120 moet nog even alert en actief kunnen zijn als iemand van 50. Mooie sciencefiction? Ten dele nog wel, maar de ontwikkelingen staan niet stil...  .

De bedoeling is natuurlijk niet alleen jaren aan het leven toe te voegen, maar ook leven aan de jaren.

Vraag het Ed - Kleding voor brede mensen
De 10 tips van .... Saskia Salemink