Fitness 

Combat fitness Time for a change!

Thursday 01 December 2005
211
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Combat Fitness is de ultieme methode voor vechtsporters om fit te worden en te blijven. Maar ook voor iedereen die gezond, fit en vitaal in het leven wil staan. Combat Fitness (CF) is de tegenhanger van de huidige trendy en veelal onzinnige fitness-, kracht- en conditietrainingsmethoden die in vechtsportland gebezigd worden. Denk aan isolatie oefeningen op machines, het trainen van  kracht, uithoudingsvermogen en snelheid in coördinatief arme bewegingen en het ontbreken van balans-stabiliteit en mobiliteit aspecten. Precies in tegenstelling tot het bewegen in de martial arts! Maar ook in schril contrast met het bewegen in het dagelijks leven!

Wat is fitness?

Fitness of fitheid betekent: ´to fit´, dat wil zeggen geschiktheid. Fitness betekent dus dat je geschikt bent, opgewassen bent tegen het alledaagse leven of specifieke taken. Iemand dit fit is kan zijn dagelijkse of professionele opgaven goed aan. Je hebt twee vormen van fitness:

• Gezondheidsgerelateerde fitness....

Eigenschappen die je gezond houden c.q. die beschermen tegen ziekte. Bijvoorbeeld een gezond lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling, gezonde bloeddruk maar ook voldoende kracht en uithoudingsvermogen om te
kunnen functioneren op het werk en andere alledaagse activiteiten.

 


• Prestatiegerelateerde fitness…

Eigenschappen waardoor je specifieke taken en opgaven goed kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld goed presteren in de martial arts. Soms staat deze vorm van fitness haaks op gezondheid (gerelateerde fitness). Denk aan topsporters of professionals bij special forces en politieeenheden. Topprestaties zijn niet per definitie gezond. Fitness is dus een complete leefstijl, hardcore en totale functionele training. Het heeft niks te maken met trendy concepten die je in tien trainingen succes beloven.


Combat Fitness visie en de Drie Geboden

In Combat Fitness gelden de drie geboden van Optimale training:

  1. De training moet effectief zijn, het doel bereiken wat je gesteld hebt

  2. 2. De training moet plezierig zijn, o.a. passend, uitdagend, realistisch

  3. 3. De training moet veilig zijn

 

Alles uit je zelf halen!

In plaats van klakkeloos anderen achterna te lopen gaat Combat Fitness er van uit dat de enige weg naar succes je eigen inzet is: kennis opdoen en daarmee experimenteren. De fitness industrie laat je geloven in methode X, supplement A enz. Wordt van niks of niemand afhankelijk maar train hard, doe je research, experimenteer en blijf kritisch. Het beste zit al in je, nu het er nog uit halen!


De Combat Fitness piramide

In het schema hieronder zie je de opbouw van Combat Fitness samengevat. Uiteraard staat of valt alles met je leefstijl: de belasting van werk, gezin, studie…in relatie tot je training. Je voeding en herstel. Enzovoorts. Op basis daarvan ga je werken aan  je algemene motorische fitheid werken…een zo’n breed mogelijke basis aan mobiliteit, stabiliteit, coördinatie en lichaamsbewustzijn. De bedoeling is dat je letterlijk zo breed mogelijk traint. Een goede basis daarbij is een combinatie van atletiek en gymnastiek/turn onderdelen. Dit zijn de pijlers waarop je later je meer specifiekere training kunt bouwen. We zijn dan belandt bij ‘functioneel trainen’. In Combat fitness wordt hieronder verstaan: een fundering leggen voor de specifieke functies (taken) die je wilt gaan uitvoeren c.q. de prestatie die je gaat leveren verbeteren.

 

De Combat Fitness piramide  
   
Taak specifieke training   ->  Techniek, tactiek, materiaal
Functionele training  
Algemeen, veelzijdige training  
Leefstijl  

 

Hierbij wordt het trainingsdomein wat versmalt en ga je:

•Bewegingspatronen trainen die relevant zijn voor je sport/doelprestatie

•Die motorische eigenschappen trainen die relevant zijn voor je sport/doelprestatie

•Je mobiliteit, stabiliteit, coördinatie en lichaamsbewustzijn sport of taakspecifieker trainen In de laatste stap ga je echt specifiek trainen en simuleer je sport/taakspecifieke bewegingspatronen en pleeg je overload op sportspecifieke bewegingen en actiepatronen.

Ook zaken als concentratie, beslissingsvermogen, mentale stress worden hier integraal getraind.

En uiteraard komen technische en tactische analyses om de hoek kijken. Veelal training op de mat of in het veld.


Hoe en waarmee wordt er getraind?

Met alles wat de prestatie maar kan verbeteren! Onze specialiteit is niet te specialiseren! Training op maat. Er wordt dus getraind met:‘het eigen lichaam, gewichten, materialen als medicin balls/swiss balls/klimtouwen/tubes etc, met een partner of een groep en zowel binnen als outdoor’

 

De zeven principes van Combat Fitness

Combat Fitness is geen vaststaand programma maar een concept gebaseerd op een aantal principes wat iedereen naar eigen behoeften kan invullen:

1. Van algemene training naar specifieke martial arts bewegingspatronen

2. Begin altijd met het oefenen van mobiliteit, stabiliteit, coördinatie en lichaamsbewustzijn! 

3. Van eenvoudige naar complexe bewegingspatronen

4. Van enkelvoudige naar samengestelde bewegingspatronen

5. Van geringe weerstand/intensiteit naar veel weerstand/intensiteit

6. Van solo oefeningen naar partneroefeningen

7. Van oefeningen met eigen lichaam naar oefeningen met materialen


De Combat Fitness basis Workout

Een must voor iedereen die fit wil worden en natuurlijk voor de vechtsporter. Enkele richtlijnen:

• Trainen van functionele bewegingspatronen: buigen, strekken c.q. push en pulls en roteren

• Begin langzaam (geen versnelling of kracht) en vloeiend en werk aan je mobiliteit, stabiliteit, coördinatie en lichaamsbewustzijn

• Je kunt kiezen voor stations-of circuittraining. Zie paragraaf 4.6

• Maak ongeveer 15-20 herhalingen per oefening met een herstelpauze waardoor je in staat bent de volgende 15-20 ook te maken.

• Blijf in het ‘aërobe systeem’ en voorkom dat je verzuurt. 

 

Oefeningen  
   
Staand : •Handstand 
•Heel raises  •Radslag
•Squats 1-4   
•Lunges  Liggend:
•Horde stap  •Leg pushes en pulls 
•Step-ups •Hurdles 
  •Hips (skips, rotations) 
•Rotaties 1-3  •Bridges 
•Chop en lift  •Situps en standups 
•Bends 1-3 •Extensions 
  •Rolls 
•Pushes 1-4  •Ebi´s
•Pulls 1-4 •Four way neck

 

foto's : Co Apswoude/Jolande beuving
Photo by pxhere
Photo by Vanity Studios on Flickr
archief S&F131
Orhan Bilican verlengt zijn Europese titel powerlifitng in Malaga
Krachttraining, een anatomische benadering - Good Morning