Gezondheid 

Antioxidanten tegen het risico op alvleesklierkanker

Saturday 01 December 2012
230
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Kanker is een wereldwijd gevreesde ziekte. En wel zodanig dat deze in de volksmond vaak aangeduid wordt met een eufemisme, niet meer dan de letter ‘K’ of ‘die vreselijke ziekte’. Nu zijn niet alle tumoren kwaadaardig en zelfs maligne (kwaadaardige) tumoren zijn niet allemaal even gevaarlijk en soms goed behandelbaar, mits de diagnose in een vroeg stadium gesteld wordt. Zo is een melanoom (huidkanker) in het beginstadium heel goed te behandelen en dit geldt voor nog een aantal maligne 'nieuwvormingen’.

Van pancreas (alvleesklier) kanker kan dat echter niet gezegd worden. Jaarlijks sterven wereldwijd zo’n kwart miljoen mensen aan deze agressieve aandoening. Slechts drie procent van de patiënten bij wie de diagnose pancreaskanker wordt gesteld, is na vijf jaar nog in leven. Drie tot zes maanden is gebruikelijker. De acteur Patrick Swayze stierf meer dan een jaar na de diagnose ondanks de financiële middelen die hem in staat stelden de beste en meest geavanceerde behandelingen te betalen. Kortom, pancreas kanker is een van de meest agressieve en ongeneeslijke vormen van kanker. Dit gezegd zijnde kunnen we ons afvragen of er wellicht preventieve maatregelen zijn die de kans op deze ziekte verminderen. De resultaten van een onderzoek verricht door de Universiteit van East Anglia (Engeland) wijzen in die richting. Aan 23658 personen in de leeftijd van veertig tot zeventig jaar werden vragenlijsten voorgelegd met betrekking tot hun voeding. In een periode van tien jaar werd bij 49 personen pancreas kanker gevonden. Deze groep overleefde tot zes maanden na de diagnose.

De voeding van deze patiënten werd vergeleken met die van vierduizend gezonde vrijwilligers. Men vond dat de hoogste wekelijkse inname van selenium - binnen veilige normen - het risico op pancreas kanker met de helft verminderde ergeleken met de groep die de laagste selenium inname vertoonde. Verder vond men dat de mannen en vrouwen die binnen de groep het meeste vitamine C en E binnen kregen 67 procent minder kans hadden op de ziekte, alweer vergeleken met dat deel van de groep waar de inname van deze vitamines het laagst was. Naar aanleiding hiervan verklaarden de onderzoekers dat inname van deze vitamines en het sporenelement selenium bij elke ontstaansgeschiedenis van alvleesklier kanker moeten worden meegerekend. Zij besloten met: ‘Als dit wijst op een oorzakelijke relatie kunnen minstens één op de twaalf gevallen voorkomen worden.’ 

door Peter van der Zon
Bron: Paul J R Banim, et al.“Dietary antioxidants and the aetiology of pancreatic cancer: a cohort study using data from food diaries and biomarkers.” Tijdschrift Gut, 23 July 2012.
archief S&F 166
Beetje cardio versnelt spierherstel
Energydrinks en alcohol: heilloze mix