Gezondheid 

ENERGIE-DRANKEN

Saturday 01 December 2012
272
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Een nieuw inzicht in het gebruik van de energiedrank kan wel eens het einde betekenen van deze suikerbom. Het blijkt dart deze energievreter helemaal geen energie levert maar dat juist een tegenovergestelde werking heeft. Energiedrank tast je auto-immuun systeem aan.

Dit is een wel heel boude uitspraak die bij een multi-miljoenen industrie niet met liefde ontvangen wordt. Is de uitspraak al bewezen ? Nee, en het zal er hoogst waarschijnlijk ook nooit van komen. De belangen van de voedingsindustrie zijn te groot om een subsidie los te maken om de geponeerde stelling te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek.

Toch zien artsen en onderzoekers een groeiend probleem bij vooral de 20 tot 25-jarigen. In deze groep is het gebruik van energiedranken verreweg het grootst. Voor vele gebruikers is het onduidelijk wat de ingrediënten van de drank in het lichaam doen. Het enige dat telt, is dat zij denken er meer energie van te krijgen.
Mijn eerste kennismaking met energiedranken was in de jaren 70 toen ik in Thailand trainde. Veel mensen, vooral vrachtwagenchaffeurs, dronken met enige regelmaat dranken als Kratingdaeng (nu bekend als Red Bull), Lipovitan D, M-150 en zo kwamen er steeds meer op de markt. Al deze dranken bevatten een minimale hoeveelheid amfetaminen, een grote hoeveelheid primaire suikers (dextrose), taurine en nog enkele vitamine B. De combinatie tussen de taurine en amfitamine maakte dat het drankje een stevige uitwerking op het lichaam had.

Nu lopen er in Thailand al jaren mensen rond die de energiedranken met enige hoeveelheden drinken zonder daar veel last van te ondervinden. Dat is wel anders geweest. Toen de amfetaminen in de energiedranken zaten, kwamen zeer ernstige auto-ongelukken vaker voor dan nu. Chauffeurs vertrouwden teveel op de dranken en namen ongehoorde risico’s, vaak met ernstige gevolgen. De regering besloot toen om amfetamine te verbieden en het te laten vervangen door cafeïne. Op slag werden de dranken minder populair omdat het effect veel minder was geworden.

Red Bull besloot de energieformule te exporteren. Dit is erg succesvol geweest en in bijna de hele wereld worden energiedranken verkocht van allerlei merken. In de meeste samenstellingen zit zoveel suiker dat de drinker een energiehoeveelheid naar binnen krijgt die gelijk staat aan een forse maaltijd. Door de toevoeging van cafeïne en taurine ontstaat er een korte energieboost en voelt de drinker zich heel kort veel energieker. Het is bijna te vergelijken met de coladrinkers: zij krijgen de zelfde korte energie stoot.
Maar na een energiepiek komt een dal want de insuline die het lichaam bij elk drankje moet vrijmaken doet overwerk. Het insulineniveau bij de gemiddelde persoon die cola- en energiedrank drinkt, is hoog te noemen. Zoals we allemaal weten is een continu fluctuerend insulineniveau een gevaar voor het lichaam. Bij veel mensen tast het op de een of andere manier het auto-immuun systeem aan waardoor de persoon vatbaarder wordt voor ziekten.

‘Het blijkt dat deze energievreter helemaal geen energie levert maar dat juist een tegenovergestelde werking heeft .’

Het drinken van energierijke dranken kan ernstige invloed hebben op vooral een groeiend en zich ontwikkelend lichaam. Veel sportmensen, hierbij wil ik vooral de fitnessbeoefenaren wijzen op de toch al verhoogde vatbaarheid voor ziekten na een zware training, denken dat energiedranken de trainingsresultaten kunnen verbeteren. Het tegendeel blijkt op den duur waar te zijn. De enorme beginpiek in suikers geeft een korstondige insulineboost aan het lichaam waardoor men in de eerste tien tot vijftien minuten het idee heeft dat het gemakkelijk gaat. Omdat het hier een jong lichaam betreft, is na deze periode sprake van een goed opgewarmde fysiek en kan de training steeds zwaarder worden gemaakt. Aan het eind van de training moet er iets van suiker ingenomen worden om het herstel te bevorderen en vaak gebeurt dit door inname van weer een energiedrank. Hierbij ontstaat een vicieuze cirkel voor de insulineafgifte.

Om kort te gaan: dranken met een hoog energiegehalte zijn slecht voor het lichaam. Dranken waarbij het lichaam dan nog extra gestimuleerd wordt tot opname (door de toevoeging taurine en waarbij de bloedbanen verwijd worden door de cafeine) leveren een verhoogd risico voor het eigen immuunsysteem.

Blijft de vraag of je van deze dranken ziek wordt. Het antwoord is moeilijk te geven. Door de aantasting van het eigen immuunsysteem word je niet ziek van de dranken zelf, maar wel van andere externe factoren zoals een griep, een verkoudheid en zelfs longontsteking.

Conclusie: voor jongeren zijn energiedranken mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Echter blijft altijd de prangende vraag ; waarom hebben zij in de piek van hun energetische leven dit soort ‘boosters’ nodig om te functioneren ? Heeft de reclame dan zoveel invloed? 

Photo by Nattu on Flickr
Photo by Alex Garcia on Flickr
archief S&F 166
DE CROSSFIT - MUSCLE-UP
Ook in Nederland: steeds meer te dikke kinderen