Gezondheid 

Teveel buikvet: van Adipeus tot Alzheimer

Monday 01 October 2012
294
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

De welhaast talloze gevaren voor de gezondheid die een overmatige vetmassa met zich meebrengt, zijn hier al veel vaker besproken: hart- en vaatziekten, diabetes type II, artrose en arthritis en ga zo nog maar even door. Over de invloed van teveel lichaamsvet op de geest, zeg maar het functioneren van de hersenen, was nog niet veel gepubliceerd. Het Journal of Neurology doet nu echter verslag van een recent onderzoek onder leiding van Rachel Whitmer aan het Kaiser Permanente´s instituut in Oakland California. De onderzoekers volgden 6583 mannen en vrouwen, van wie de tailleomtrek werd gemeten tussen 1964 en 1973. De proefpersonen waren toen tussen de 40 en 45 jaar oud. De omtrekmetingen werden uitgevoerd volgens het zogenaamde SAD protocol (Sagittal Abdominal Diameter) waarbij de  metingen in liggende houding werden uitgevoerd. Bij de in een volgende periode, tussen 1994 en 2006, uitgevoerde metingen waren de proefpersonen tussen de 73 en 87 jaar oud. Van deze groep was bij 1049 (zestien procent) de diagnose Alzheimers dementie gesteld.

Rachel Whitmer en medewerkers concludeerden dat een grote abdominabele vetafzetting, zeg maar het appelmodel, in de leeftijdsgroep van 40 tot 45 jaar in de daarop volgende 20 tot 25 jaar een bijna vier maal grotere kans op Alzheimer dementie gaf dan bij hen die op 40 tot 45-jarige leeftijd geen te grote abdominale vetafzetting hadden. Whitmer legde er de nadruk op dat het niet de totale vetmassa, het totaal gewicht, een voorspellende factor voor dementie op latere leeftijd was, maar juist die vetafzetting in de buikholte. Ook werd gevonden dat personen met een normaal gewicht, die wel ´een buikje´ hadden, toch nog een bijna twee maal grotere kans liepen om op latere leeftijd te dementeren. Of dit nog niet genoeg is, werd vastgesteld dat vette kinderen eerder dan normaal (tussen het vijftigste en zestigste jaar) dementie ontwikkelen. 

door Peter van der Zon
Photo by pixabay
archief S&f 165
Slaapmiddelen en kanker
Eindelijk: Stevia op de markt, maar hoe!