Gezondheid 

KOPZORGEN

Tuesday 22 August 2017
314
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 Hoofdpijn en migraine werken belemmerend op het dagelijks functioneren en zijn een ellende bij de training. Dit artikel gaat in op het ontstaan, de gevolgen en geeft aanwijzingen voor verbetering of oplossing.

Hoofdpijn kan zomaar opkomen. Iedereen kan er last van krijgen. Migraine kondigt zich aan, je kunt je er op voorbereiden als je de symptomen maar kent. Toch zijn er duidelijke overeenkomsten, ook in de voorgaande fase die erop wijzen dat hoofdpijn en migraine in elkaar kunnen overgaan als er niet op tijd gehandeld wordt.

De oorzaken van hoofdpijn kunnen zijn:
• te laag of te hoog bloedsuikergehalte, gaat vaak samen met duizelingen
• te hoge bloeddruk, mensen krijgen vaak een rood hoofd of rode wangen
• te weinig vocht binnenkrijgen (ingedikt bloed, dus weinig zuurstof)
• stress, waardoor de spieren in nek , rug en schouders onder spanning blijven staan

• slechte houding, komt veel voor bij computergebruikers die naar beneden kijken
• slaaptekort, slecht slapen of een verkeerde houding tijdens het slapen
• kunstmatige straling (mobiel, computer, tv enzovoort)
• te weinig of te veel lichamelijke beweging, maar ook verkeerd bewegen
• overmatig alcoholgebruik, roken of drugsgebruik
• trauma aan het hoofd bijvoorbeeld door een val of omdat er iets op is gevallen
• plotselinge temperatuurdaling, denk maar aan het snel eten van een ijsje
• maag- en darmstoornissen
Voor migraine komen er een aantal factoren bij die niet voor ‘gewone‘ hoofdpijn gelden:
• Verhoogde gevoeligheid voor prikkels. Deze prikkels kunnen verschillend van aard zijn. Bijvoorbeeld licht, maar ook geluid. De prikkelgrens kan erfelijk bepaald zijn
• Overmatige inspanning, dit kan zijn het tillen van voorwerpen of andere fysieke inspanning
• Emotionele factoren zoals stress, zorgen, depressie en dergelijke
• Hormonale factoren, zoals menstruatie, overgang of overmatig testosteron
• Klimatologische omstandigheden zoals luchtdruk, zuurstof maar ook airconditioner

Zaken die wel veel aandacht krijgen maar waarvan het verband van individu tot individu verschilt en daardoor niet als een algemene factor vermeld mogen worden zijn bijvoorbeeld voeding, allergie of medicijnen.

Een oorzaak die zelden aandacht krijgt, is de interne vergiftiging. Veel mensen krijgen implantaten zoals bij zware breuken of bescherming van lichaamsdelen. Al deze implantaten hebben een zekere chemische reactie met het lichaam. Per individu verschilt de gevoeligheid. Veel mensen met implantaten geven aan dat ze met enige regelmaat last hebben van hoofdpijnen of migraine, meer dan voor ze de implantaten hadden. Omdat de oorzaak door de medische wereld als ‘ongewenst ‘ wordt beschouwd is er geen onderzoek naar dit toenemende fenomeen. Een grove fout van de medische wereld.

In voorgaande is er vanuit gegaan dat de oorzaak van de hoofdpijn niet van een ziektebeeld is. Er is een aantal ziektebeelden waarbij hoofdpijn als alarmfactor geldt: hart- en vaataandoeningen, hersentumor, oorontsteking, lever- en galkwalen of reumatische aandoeningen. De lijst is niet compleet maar geeft inzicht in de variëteit van redenen en de manier waarop het lichaam reageert op alarmsignalen.

De gevolgen van hoofdpijn tijdens training zijn bekend. Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens last van hoofdpijn en zeker mensen die zwaar trainen, lopen meer risico. Zware training stimuleert veel van de al genoemde oorzaken van hoofdpijn. Maar er is ook een andere kant. Mensen die niet trainen hebben veel meer kans op hoofdpijn omdat regelmatige beweging ontspant en reguleert.

Grote inspanning kan tot gevolg hebben dat bepaalde spiergroepen niet voldoende tot rust komen en daarmee tot ontspanning gebracht worden. Spiergroepen waar veel aandacht aan gegeven moet worden voor een juiste inspanning / ontspanningsbalans zijn: schouders, nek en rug. Hierbij geldt dat een maximale inspanning gevolgd moet worden door een poging tot sub-maximale ontspanning. Het rekken en strekken van deze spiergroepen voor mensen met aanleg voor migraine is erg belangrijk. Hoofdpijn kan tijdens de training ontstaan door verkeerde ademhalingstechniek en persen: je adem inhouden terwijl je een oefening op maximale kracht uitvoert. De interne druk van het lichaam kan zover oplopen dat er bloedvaatjes springen of dat er te veel druk op de bloedvaten komt te staan waardoor de zuurstof toevoer geminimaliseerd wordt en er een flauwte of hoofdpijn optreed. 

‘Mensen die niet trainen hebben veel meer kans op hoofdpijn omdat regelmatige beweging ontspant en reguleert.’

Bij vrouwen is er het probleem van de menstruatiecyclus. Veel vrouwen ontwikkelen hoofdpijn en steeds vaker migraine gedurende de ovulatie en menstruatietijd. Dit beïnvloedt de kwaliteit van de training. Het slikken van bloedverdunnende pijnstillers zoals zuivere aspirine blijkt averechts te werken tijdens deze periode en is daarom af te raden. Het verschil tussen hoofdpijn en migraine is de aankondigingstijd. Hoofdpijn komt op en verdwijnt.

Migraine wordt door het lichaam aangekondigd als de signalen goed worden gehoord en je naar je lichaam luistert, de beschreven fases gelden niet voor elk geval.


• Waarschuwingsfase; in deze fase verdient een aantal zaken extra aandacht
• Stemmingsveranderingen, de persoonlijke stemming verandert vaak naar depressie achtige gevoelens zoals somberheid, snellere irritatie en agitatie
• Sterkere reactie op prikkelingen, pijn bij fel licht, gevoelig voor harder geluid, fellere reactie bij harde spraak,
• Veranderend gevoel bij trainingen, vertraging in de reactietijd, niet in staat tot maximale krachtsinspanning, sneller vermoeid, slechtere concentratie, verminderde technische uitvoering
• Veranderend voedingspatroon, minder eten, meer drinken, vocht vasthouden, voorkeur voor bepaald voedsel verandert, smaak verandert
• Aurafase: in deze fase wordt het gezichtsvermogen ‘aangetast‘. De persoon gaat stralingskransen waarnemen om mensen en objecten. Het gevoel ontstaat dat alles extra energie uitstraalt en een aura ofwel energiekrans draagt.
• Hoofdpijn of aanvalfase: gedurende deze fase wil de persoon alleen maar rust en zo min mogelijk prikkels. De pijn is meestal aan een kant van het hoofd en kan aanvoelen alsof iemand er constant met een hamer op slaat. Migraine treedt, anders dan gewone hoofdpijn, meestal maar aan een kant van het hoofd op. Gedurende deze fase is misselijk voelen, overgeven en niet willen eten of drinken heel gewoon.
• Herstelfase: na een aanval heeft zowel het lichaam als de geest even tijd nodig om bij te komen. Het is daarom direct na een aanval niet mogelijk en ongewenst om onmiddellijk tot de orde van de dag of prestatiegericht werken over te gaan. Een migraineaanval kan gezien worden als een snelle sterke ontsteking van het lichaam, een acute aanval van een ziekte. Het lichaam heeft echt tijd nodig, meestal meerdere dagen, om zich te herstellen.

Het is niet mogelijk om te trainen met hoofdpijn of migraine. Toch zijn er uitzonderingen hierop. Wanneer de hoofdpijn spanning gerelateerd is, moet er juist wel getraind worden. Spanningshoofdpijnen beginnen vaak in de schouders of nek en worden veroorzaakt door stress of blessures. Het is van belang om te onderkennen wat precies een spanningshoofdpijn is en wanneer je wel of niet kan doortrainen. 

Wanneer je begint met de training en je hebt hoofdpijn is het verstandig rustig te starten. Doe een rustige warming-up zonder directe weerstand. Indien de hoofdpijn niet verergert, kun je naar de volgende fase overstappen. De eerste weerstand wordt gebruikt om te controleren hoe het lichaam reageert. Bij verhoging van de weerstand stijgt de bloeddruk en daardoor ook de druk in het hoofd. Ook hier is het van belang goed in de gaten te houden of er een toename, gelijk blijven of zelfs afname is van de pijn. Bij een toename verminder je de weerstand en ga je door met de training om te zien of bij een lagere weerstand er toch kan worden door gegaan. Bij gelijk blijven of afname kan er met iets meer weerstand gewerkt worden, je moet constant bewust blijven van het pijnniveau en hoe goed je het verdraagt. Het is erg onverstandig om bij reele pijn toch door te gaan want je maakt meer kapot dan je opbouwt. 

Na een migraineaanval is weerstandtraining niet verstandig. De eerste dagen is cardiogerelateerde lage weerstandstraining aan te bevelen om het lichaam te laten herstellen en weer te wennen aan inspanning. Cardio bevordert de bloedsomloop en de afvoer van afvalstoffen. Ondanks dat het nog steeds onbekend is hoeveel afvalstoffen en van welk soort bij de migraine aanval vrijkomen, is deze methode belangrijk om de resten van medicamenten uit het lichaam te verdrijven. 

De grote vraag is hoe we hoofdpijn en migraine kunnen voorkomen of hoe we er zo mee om kunnen gaan dat ze geen barrière vormen voor een goed en productief leven.

We moeten onderscheid maken in een aantal zaken alvorens een goed preventief beleid neer te kunnen zetten. Allereerst is er de medicatie. Veel medicatie maakt concentratie moeilijk waardoor gerichte oefeningen soms niet meer mogelijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn ontspanningsoefeningen na inname van pijnstillers, bètablokkers en triptanen. Het blijkt bijna onmogelijk het zenuwstelsel nog nauwkeurig te controleren, laat staan aansturen, om met ontspanningsoefeningen resultaat te hebben. Na inname van medicijnen kan externe stimulatie, zoals massage, meer effect ressorteren. 

Het is daarom te adviseren met ontspanningsoefeningen te beginnen in de periode waarin er geen hoofdpijn of migraine is. Bij deze oefeningen moet de concentratie vooral op de rug, nek en schoudergordel liggen. Visualisatie van ontspanning is hierbij vaak de beste methode. Yoga-oefeningen kunnen helpen wanneer er geen sprake is van lang aanhoudende of overstrekkende bewegingen. Soms kan externe hulp bij deze oefeningen om enige beweging in de spieren te krijgen bevorderend werken. Regelmatige hoofdpijn en migraine zorgen voor verkramping van de genoemde spiergroepen en daardoor verstijving van de gewrichten. Door deze bewegingsbeperking voelen mensen met regelmatige migraine zich niet aangetrokken tot beweging wat weer leidt tot meerdere aanvallen. Een vicieus lijkende cirkel die doorbroken moet worden om resultaat en vermindering van klachten te krijgen. 

Wanneer er sprake is van migrainesymptomen is het belangrijk de training aan te passen om een aanval uit te stellen of de ernst ervan te verminderen. Het is hierbij van belang dat binnen de krachttraining oefeningen zoals bankdrukken, squatten, legpress en deadlift vermeden of heel licht gedaan worden. Door het inhouden van de adem wordt er druk in het lichaam opgebouwd. Deze druk heeft een direct effect op de bloedbanen en kan daardoor drukverhogend werken waardoor een aanval versneld kan worden. Het oefenen van kleine spiergroepen met lichtere gewichten heeft geen nadelige invloed.

Wat minder bekend zijn preventieve behandelingen met onder andere accupunctuur en gebruik van diverse voedingssupplementen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de volgende supplementen een positieve uitwerking (of vertraging) hebben

• Magnesium. Er is ontdekt dat ongeveer zeshonderd milligram magnesium voldoende is om de frequentie van migraine aanvallen te verlagen
• B2 is onderzocht en bleek met vierhonderd milligram redelijke effecten te ressorteren
• Visolie staat bekend om de verbetering van het geheugen, maar blijkt ook effecten te hebben op de vertraging van migraine of hoofdpijnen, dit komt vooral door het EPA (eicosapentaeenzuur) en de DHA (docosahexaeenzuur).
• 5-http of tryptofaan kan in hogere doseringen helpen om het serotonineniveau te verhogen wat weer een direct effect heeft op de slaap en ontspanning

Hoofdpijn en migraine hoeven niet langer de tergende en zenuwslopende problemen te zijn die je van de training of een gewoon leven af houden. Door voorgaande goed in overweging te nemen kun je de problemen verminderen of zelfs weg nemen. 

Photo by pixabay
archief S&F 166
2013 Het jaar van de kerncursussen
SPIERGEHEUGEN